Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Międzyrzec Podlaski w liczbach

Geoportal Międzyrzec Podlaski

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski, miasto w województwie lubelskim, powiat bialski.

Powierzchnia miasta Międzyrzec Podlaski wynosi 20 km2, zajmuje 2363 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Międzyrzec Podlaski zamieszkuje 16 667 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 453 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Międzyrzec Podlaski wynosi 832, jest 194 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Międzyrzec Podlaski. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Międzyrzec Podlaski prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Międzyrzec Podlaski.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Międzyrzec Podlaski: 202363
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Międzyrzecu Podlaskim: 1,81303
Lesistość w % w Międzyrzecu Podlaskim: 8,42061
Ludność na 1 km2 w Międzyrzecu Podlaskim: 832194
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Międzyrzecu Podlaskim: -5,11361
Liczba ludności ogółem w Międzyrzecu Podlaskim: 16 667453
Stopa bezrobocia 2019r. w Międzyrzecu Podlaskim: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Międzyrzecu Podlaskim: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Międzyrzecu Podlaskim: 7,71-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Międzyrzecu Podlaskim: 88,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Międzyrzecu Podlaskim: 96820
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Międzyrzecu Podlaskim: 6,8391
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Międzyrzecu Podlaskim: 77,1-
Szkoły podstawowe ogółem w Międzyrzecu Podlaskim: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Międzyrzecu Podlaskim: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Międzyrzecu Podlaskim: 907,6614
Przedszkola bez specjalnych w Międzyrzecu Podlaskim: 5497
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Międzyrzecu Podlaskim: 379,7544
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Międzyrzecu Podlaskim: 73,12082
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Międzyrzecu Podlaskim: 1,51702
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Międzyrzecu Podlaskim: 371915
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Międzyrzecu Podlaskim: 3 130-
Ceny mieszkań ogółem w Międzyrzecu Podlaskim: 3 251-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Międzyrzecu Podlaskim: 3 291-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Międzyrzecu Podlaskim: 84,01729
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Międzyrzecu Podlaskim: 80,5341
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Międzyrzecu Podlaskim: 84,0724
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Międzyrzecu Podlaskim: 80,5496
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Międzyrzecu Podlaskim: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Międzyrzecu Podlaskim: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Międzyrzec Podlaski jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Międzyrzec Podlaski, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Międzyrzec Podlaski. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.