Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Międzyrzec Podlaski  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Międzyrzec Podlaski

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Międzyrzec Podlaski.

Mapa Geoportal Międzyrzec Podlaski
Mapa z granicą miasta Międzyrzec Podlaski

Dane urzędu

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaskiul. Pocztowa 8Międzyrzec Podlaski, 21-560

Tel: 83 7326210

Fax: 83 7326228

E-mail: miasto@miedzyrzec.pl

Powiat: bialski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT miasta Międzyrzec Podlaski: 0601011

Witryna: www.miedzyrzec.pl

Władze lokalne: Burmistrz Paweł ŁYSAŃCZUKmiasto@miedzyrzec.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Międzyrzeca Podlaskiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Międzyrzec Podlaski to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Międzyrzec Podlaski na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Międzyrzeca Podlaskiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Międzyrzeca Podlaskiego, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Międzyrzeca Podlaskiego

Miasto Międzyrzec Podlaski w liczbach

Powierzchnia miasta Międzyrzec Podlaski*

20 km2

2363 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Międzyrzec Podlaski*

16 667 mieszkańców

453 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Międzyrzec Podlaski*

832 mieszkańców na km2

194 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Międzyrzec Podlaski

Geoportal Międzyrzec Podlaski prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Międzyrzec Podlaski, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Międzyrzec Podlaski.

Dostęp do danych Geoportalu Międzyrzec Podlaski

Jak powstał Geoportal miasta Międzyrzec Podlaski?

Geoportal Międzyrzec Podlaski powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Międzyrzec Podlaski, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Międzyrzec Podlaski.

Geoportal Międzyrzec Podlaski umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Międzyrzec Podlaski oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Międzyrzec Podlaski, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Międzyrzec Podlaski

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Międzyrzec Podlaski?

Informacje na Geoportalu Międzyrzec Podlaski

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Międzyrzec Podlaski?

Korzyści z Geoportalu Międzyrzec Podlaski

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Międzyrzec Podlaski?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Międzyrzec Podlaski.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Międzyrzec Podlaski łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Międzyrzecu Podlaskim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Międzyrzeca Podlaskiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Międzyrzec Podlaski, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Międzyrzec Podlaski oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Międzyrzec Podlaski. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Międzyrzeca Podlaskiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Międzyrzeca Podlaskiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Międzyrzec Podlaski. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Międzyrzec Podlaski.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Międzyrzecu Podlaskim.

  Geoportal miasta Międzyrzec Podlaski posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Międzyrzec Podlaski. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Międzyrzecu Podlaskim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Międzyrzec Podlaski przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Międzyrzecu Podlaskim.

  W Geoportalu Międzyrzec Podlaski przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Międzyrzec Podlaski. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Międzyrzecu Podlaskim. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Międzyrzec Podlaski zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Międzyrzec Podlaski, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Międzyrzec Podlaski oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Międzyrzec Podlaski.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Międzyrzec Podlaski. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Międzyrzec Podlaski podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Międzyrzec Podlaski.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Międzyrzecu Podlaskim. W Geoportalu miasta Międzyrzec Podlaski udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Międzyrzecu Podlaskim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Międzyrzec Podlaski.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Międzyrzec Podlaski. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Międzyrzec Podlaski.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Międzyrzec Podlaski, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Międzyrzec Podlaski. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Międzyrzec Podlaski.

 • Zabytki w mieście Międzyrzec Podlaski

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Międzyrzec Podlaski. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Międzyrzec Podlaski oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Międzyrzec Podlaski.

 • Informacje o wyborach w mieście Międzyrzec Podlaski

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Międzyrzec Podlaski. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Międzyrzec Podlaski i wiele istotnych informacji.

Geoportal Międzyrzec Podlaski dla mieszkańców

Geoportal Międzyrzec Podlaski jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Międzyrzec Podlaski. Na mapie Międzyrzeca Podlaskiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Międzyrzec Podlaski mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Międzyrzec Podlaski. Korzystając z map Geoportalu miasta Międzyrzec Podlaski w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Międzyrzec Podlaski są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Międzyrzec Podlaski dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Międzyrzec Podlaski dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

Mapa lotnisk - strefy oddziaływania lotniska OnGeo.pl

Mapa lotnisk i strefy ograniczeń w serwisie OnGeo.pl

Przejdź do wpisu