Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Międzyrzeca Podlaskiego. Co warto zobaczyć w Międzyrzecu Podlaskim

Chcesz poznać zabytki Międzyrzeca Podlaskiego? Oto rejestr zabytków Międzyrzeca Podlaskiego! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Międzyrzecu Podlaskim ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Międzyrzec Podlaski.

Mapa zabytków Międzyrzeca Podlaskiego
Mapa z zabytkami miasta Międzyrzec Podlaski

Co warto zobaczyć w Międzyrzecu Podlaskim - zabytki Międzyrzeca Podlaskiego

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Międzyrzecu Podlaskim? Dowiedz się, czy w Międzyrzecu Podlaskim znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Międzyrzeca Podlaskiego.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Międzyrzecu Podlaskim. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Międzyrzeca Podlaskiego.

Wykaz zabytków w Międzyrzecu Podlaskim

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Brak wyników dla zastosowanych filtrów

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Statystyki zabytków w Międzyrzecu Podlaskim

Zabytki w Międzyrzecu Podlaskim

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Międzyrzecu Podlaskim.

Zabytki Międzyrzeca Podlaskiego
Liczba zabytków w mieście Międzyrzec Podlaski z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Międzyrzecu Podlaskim jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Międzyrzeca Podlaskiego w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Międzyrzecu Podlaskim lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Międzyrzeca Podlaskiego,
 • MPZP Międzyrzeca Podlaskiego,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Międzyrzecu Podlaskim.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Międzyrzecu Podlaskim?

Ochroną zabytków w Międzyrzecu Podlaskim zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Międzyrzecu Podlaskim są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Międzyrzeca Podlaskiego.
 2. Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski. Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski prowadzi gminną ewidencję zabytków Międzyrzeca Podlaskiego, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Międzyrzec Podlaski zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Międzyrzeca Podlaskiego

Gminną ewidencję zabytków Międzyrzeca Podlaskiego prowadzi Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Międzyrzeca Podlaskiego?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Międzyrzeca Podlaskiego następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Międzyrzeca Podlaskiego nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Międzyrzeca Podlaskiego oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Międzyrzeca Podlaskiego. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Międzyrzeca Podlaskiego nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Międzyrzeca Podlaskiego, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Międzyrzec Podlaski, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Międzyrzec Podlaski dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Międzyrzec Podlaski z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Międzyrzec Podlaski!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: