Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Międzyrzec Podlaski - sprawdź miejscowy plan miasta Międzyrzec Podlaski

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Międzyrzec Podlaski? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Międzyrzec Podlaski.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Międzyrzec Podlaski.

MPZP Międzyrzec Podlaski
Mapa MPZP miasta Międzyrzec Podlaski

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Międzyrzecu Podlaskim.

MPZP Międzyrzec Podlaski

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Międzyrzec Podlaski i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Międzyrzec Podlaski prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Międzyrzeca Podlaskiego. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Międzyrzec Podlaski.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Międzyrzec Podlaski i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzec Podlaski obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Międzyrzec Podlaski z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Międzyrzeca Podlaskiego

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Międzyrzeca Podlaskiego

0

15 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Międzyrzec Podlaski, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Międzyrzec Podlaski, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

2003 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Międzyrzeca Podlaskiego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Międzyrzec Podlaski z podziałem na lata

Rejestr MPZP Międzyrzec Podlaski

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Międzyrzec Podlaski. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.36.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2014 r.PN-II.4131.36.20147-2-2014
Uchwała nr XLI/348/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.36.2014 z dnia 7 lutego 2014 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. XLI/348/1330-12-2013
Uchwała nr XXXIII/277/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski obszarów położonych przy ulicach Ceglanej, Mleczarskiej, Jelnickiej i RadzyńskiejXXXIII/277/1330-4-2013
Uchwała nr III / 12 / 10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicą Warszawską, ulicą Żytnią i obwodnicą miasta Międzyrzec PodlaskiIII/12/1030-12-2010
Uchwała nr LVI/451/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski.LVI/451/1024-9-2010
Uchwała nr LI/423/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żwirowni" w Międzyrzecu Podlaskim.LI/423/1028-5-2010

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Międzyrzecu Podlaskim?

Za prowadzenie rejestru MPZP Międzyrzec Podlaski odpowiada prezydent miasta Międzyrzec Podlaski. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzec Podlaski nie obowiązuje, to urząd miasta Międzyrzec Podlaski wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Międzyrzecu Podlaskim została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Międzyrzec Podlaski z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Międzyrzec Podlaski na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Międzyrzeca Podlaskiego. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Międzyrzec Podlaski!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Międzyrzec Podlaski